Adams Logistics on Suomessa ja Virossa toimiva vuonna 2013 perustettu kuljetuslogistiikkayritys.

Yrityksen henkilöstöllä on yli 25 vuoden kokemus säiliökuljetuksista sekä muista logistiikkatehtävistä Skandinavian sekä Baltian alueella. Uutena toiminta-alueena yrityksellä on myös muu Eurooppa.

Adams Logistics on Suomessa ja Virossa toimiva vuonna 2013 perustettu kuljetuslogistiikkayritys.

Yrityksen henkilöstöllä on yli 25 vuoden kokemus säiliökuljetuksista sekä muista logistiikkatehtävistä Skandinavian sekä Baltian alueella. Uutena toiminta-alueena yrityksellä on myös muu Eurooppa.

Adams Logistics on Suomessa ja Virossa toimiva vuonna 2013 perustettu kuljetuslogistiikkayritys.

Yrityksen henkilöstöllä on yli 25 vuoden kokemus säiliökuljetuksista sekä muista logistiikkatehtävistä Skandinavian sekä Baltian alueella. Uutena toiminta-alueena yrityksellä on myös muu Eurooppa.

Kemikaalien säiliökuljetukset

Tarjoamme asiakkaillemme luotettavia ja korkealuokkaisia kuljetuspalveluja vuosien kokemuksella. Tämän mahdollistavat nykyaikainen kalustomme, ammattitaitoinen henkilökuntamme sekä luottamuksellinen yhteistyö asiakkaidemme kanssa.

Laadukas yhteistyö asiakkaiden kanssa on yksi Adams Logisticsin päätavoitteista, jonka mahdollistavat oikeat toimintavat paikasta ja kuljetettavasta tuotteesta riippuen. Adams Logistics toimii laatu-, ympäristö- ja turvallisuusstandardien mukaan. Kuljetuksiin liittyvät turvallisuusnäkökohdat ovat erityisen tärkeitä vaarallisten aineiden kuljetuksissa, joita yritys pyrkii kehittämään jatkuvasti omissa toimintatavoissaan

Kemikaalien säiliökuljetukset

Visio

Visio

Yrityksemme on alallaan arvostettu, tehokas, osaava ja edistyksellinen asiantuntija, joka toimii luotettavasti sekä tehokkaasti ja jonka toiminnoissa asiakaskeskeisyydellä on merkittävä rooli.

Missio

Missio

Toimintamme perustuu vahvaan ammattitaitoon, itsensä ja yrityksen kehittämiseen, kunnianhimoiseen yrittäjyyteen, innostavuuteen, aikaansaavuuteen ja yhteistyöhön

Laatu

Laatu

Toiminnan päämääränä on tuottaa luotettavia ja täsmällisiä kuljetuspalveluja tilaajien laatuvaatimusten mukaan. Hyvänä mittarina laadullisessa toiminnassa toimii asiakastyytyväisyys.

Ympäristö

Yritys noudattaa toiminnoissaan ympäristöön liittyviä lakeja, asetuksia sekä määräyksiä. Kuljetuspalveluissa käytämme nykyaikaistakuljetuskalustoa, joiden kuljettajia opastetaan sekä kannustetaan mahdollisimman taloudelliseen ja järkevään ajotapaan. Kuljetuskaluston tarvitsemien huoltojen ennakoinnin avulla ympäristöön kohdistuvat päästöt sekä mahdolliset vahingot pyritään saamaan mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Logotype
Logotype
Logotype
Ympäristö