Adams Logistics on Soomes ja Eestis 2013. aastal asutatud transpordilogistikaga tegelev ettevõte.

Ettevõtte personalil on üle 25-aastane kogemus tsisterntranspordiga ja muude logistiliste ülesannetega nii Skandinaavias kui Baltimaades. Uue piirkonnana on ettevõte laiendanud oma tegevust üle kogu Euroopa.

Adams Logistics on Soomes ja Eestis 2013. aastal asutatud transpordilogistikaga tegelev ettevõte.

Ettevõtte personalil on üle 25-aastane kogemus tsisterntranspordiga ja muude logistiliste ülesannetega nii Skandinaavias kui Baltimaades. Uue piirkonnana on ettevõte laiendanud oma tegevust üle kogu Euroopa.

Adams Logistics on Soomes ja Eestis 2013. aastal asutatud transpordilogistikaga tegelev ettevõte.

Ettevõtte personalil on üle 25-aastane kogemus tsisterntranspordiga ja muude logistiliste ülesannetega nii Skandinaavias kui Baltimaades. Uue piirkonnana on ettevõte laiendanud oma tegevust üle kogu Euroopa.

Kemikaalide tsisternvedu

Pakume oma klientidele usaldusväärseid ja kõrgtasemelisi transporditeenuseid aastatepikkuse kogemusega. Seda võimaldavad meie tänapäevased seadmed, spetsialiseerunud personal ja usalduslik koostöö klientidega.

Kvaliteetne koostöö klientidega on üks Adams Logisticu põhieesmärkidest, mille võimaldavad sobivad töölahendused sõltuvalt ajast ja tranporditavast kaubast. Adams Logistics töötab, järgides kvaliteedi-, keskkonna- ja turvalisusstandardeid. Ohtlike ainete transpordis on eriti oluline jälgida turvalisusaspekte, mida firma püüab jätkuvalt arendada oma tegevuseesmärkides.

Kemikaalide tsisternvedu

Visioon

Visioon

Meie ettevõte on efektiivne, kvalifitseeritud ja innovatiivne ning omal alal hinnatud. Toimime usaldusväärselt ja meie tegevuses on kliendi rahulolul suur roll.

Missioon

Missioon

Meie tegevus põhineb tugevatele ametioskustele, personali ja ettevõtte arendamisele, ambitsioonikale ettevõtlusele, üksteise innustamisele, tulemuslikkusele ja koostööle.

Kvaliteet

Kvaliteet

Meie tegevuse põhieesmärk on pakkuda usaldusväärset ja täpset transporditeenust sõltuvalt tellija nõudmistest. Klientide rahulolu on meile heaks mõõdikuks kvaliteedikontrollis.

Keskkond

Ettevõte järgib keskkonnaseadusi ja -määrusi.

Oma transporditeenuseid pakkudes kasutame tänapäevaseid vahendeid ja sõidukeid, mida juhendatakse ja kannustatakse kasutama võimalikult säästlikult ning mõistlikult. Transpordivahendite vajalikud hooldused sooritatakse ennetavalt, et vältida õnnetusi ja vähendada töövahendite keskkonnamõju miinimumini.

Logotype
Logotype
Logotype
Keskkond